СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ КАНИ ВСИЧКИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА 2024 Г.

   03-06-2024

Сдружение на предприемачите кани всички свои членове на Общо събрание за 2024 г., което ще се проведе на 19 юни 2024 г. - сряда, от 17:30 часа в офиса на Сдружение на предприемачите на ул. Илия Праматарски 8 в гр. Гоце Делчев.

 

ДНЕВЕН РЕД НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА 2024 Г.

Точка 1. Доклад за дейността на Управителния съвет за 2023-2024 година;

Точка 2. Доклад на Контролния съвет за 2023 година;

Точка 3. Обсъждане и приемане на годишен финансов отчет на Сдружението за 2023 година;

Точка 4 Обсъждане и приемане проектобюджета на Сдружението за 2024 година;

АКТУАЛНО

   2024-06-03

СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ КАНИ ВСИЧКИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА 2024 Г.

Сдружение на предприемачите кани всички свои членове на Общо събрание за 2024 г., което ще се проведе на 19 юни 2024 г. - сряда, от 17:30 часа в о...

 още... 

НОВИНИ

11-06-2024

Next level HR 2024


На 12 юни в Sofia Event Center след 12:30 ч. над 300 мениджъри, млади таланти и HR професионалисти ще бъдат част от Next level HR 2024, организиран от списание ,,Мениджър”.  Форумът ще започне с представяне на ...

 още.. 


03-06-2024

Отворена процедура за кандидатстване „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”


Министерство на иновациите и растежа обявява процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаят...

 още.. 

РЕКЛАМА