Отворени са 10 конкурса по програма „Цифрова Европа“ с бюджет над 200 млн. евро

   08-07-2024

На 4 юли 2024 г. са отворени 10 нови конкурса по програма „Цифрова Европа“ с бюджет над 200 млн. евро в области като киберсигурност, облачни услуги, данни, изкуствен интелект, задълбочени цифрови умения и др.

Киберсигурност (DEPLOYMENT ACTIONS IN THE AREA OF CYBERSECURITY)
6 конкурса Call: DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07 (6 topics)
Краен срок за кандидатстване: 21 януари 2025

Облачни услуги, данни и изкуствен интелект (CLOUD, DATA AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE)
1 конкурс Call: DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-AI-07 (1 topic) – за изграждане на мрежа от местни (регионални) цифрови двойници в Европейския съюз.
Краен срок за кандидатстване – 21 ноември 2024

Използване на технологии (ACCELERATING THE BEST USE OF TECHNOLOGIES)
- Конкурс Call: DIGITAL-2024-BESTUSE-07 (1 topic) – за  многонационални проекти в цифровата област
Краен срок за кандидатстване – 21 ноември 2024
- Конкурс Call: DIGITAL-2024-BESTUSE-TECH-07 (1 topic) – за Европейска обсерватория за цифрови медии (EDMO)
Краен срок за кандидатстване – 21 ноември 2024

Задълбочени цифрови умения (ADVANCED DIGITAL SKILLS)
Конкурс Call: DIGITAL-2024-ADVANCED-DIGITAL-07 (1 topic) за предоставянето на специализирани програми за висше образование в областта на ключови области като виртуални светове, квантови изчисления, фотоника, роботика, автоматизация и др.
Краен срок за кандидатстване – 21 ноември 2024

Подробна информация за кандидатстването може да се намери на сайта на Министерство на транспорта и съобщенията и на портала на Европейската комисия “Funding and Tenders portal”, на който електронно се подават предложенията за проекти.

За допълнителна информация за конкурсите може да се обръщате към Ели Канева – държавен експерт в Министерство на транспорта и съобщенията и национален представител в Комитета по програма „Цифрова Европа“ на тел. 9409 284 или на email: ekaneva@mtc.government.bg

НОВИНИ

   08-07-2024

Отворени са 10 конкурса по програма „Цифрова Европа“ с бюджет над 200 млн. евро

На 4 юли 2024 г. са отворени 10 нови конкурса по програма „Цифрова Европа“ с бюджет над 200 млн. евро в области като киберсигурност, облач...

 още... 

   25-06-2024

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ОБЩИНИТЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГЪРМЕН И ХАДЖИДИМОВО П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИ...

 още... 

   24-06-2024

ИНФО КАМПАНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFPR001-1.004 „ПОДКРЕПА ЗА СЕМЕЙНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ И ЗАНАЯТИТЕ” ПО ПКИП

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК), към Министерството на иновациите и растежа, организира инф...

 още... 

   11-06-2024

Next level HR 2024

На 12 юни в Sofia Event Center след 12:30 ч. над 300 мениджъри, млади таланти и HR професионалисти ще бъдат част от Next level HR 2024, организиран от списание ...

 още... 

   03-06-2024

Отворена процедура за кандидатстване „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”

Министерство на иновациите и растежа обявява процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предпри...

 още... 

   20-05-2024

7-мо издание на конференцията „Корпоративна социална отговорност 2024“ ще се проведе на 21 май 2024 г.

На 21 май 2024 г. в „Интерпред – СТЦ“ в София ще се проведе седмото издание на конференцията „Корпоративна социална отговорност 20...

 още... 

   14-05-2024

СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ КАНИ ВСИЧКИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА 2024 Г.

Сдружение на предприемачите кани всички свои членове на Общо събрание за 2024 г., което ще се проведе на 19 юни 2024 г. - сряда, от 17:30 часа в о...

 още... 

АКТУАЛНО

24-06-2024

Отворена процедура за кандидатстване „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”


Министерство на иновациите и растежа обявява процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаят...

 още.. 

РЕКЛАМА